head_bg

Ապրանքներ

 • L-Theanine

  L-Theanine

  Էական տեղեկատվություն.
  Անգլերենի անվանումը ՝ L-Theanine

  CAS No. ՝ 3081-61-6
  Մոլեկուլային բանաձեւը ՝ C7H14N2O3
  Մոլեկուլային քաշը ՝ 174,2
  Մոլեկուլային կառուցվածքի դիագրամ:

  detail

 • Raspberry Ketone

  Ազնվամորի ketone

  Էական տեղեկատվություն.
  Անուն ՝ ազնվամորի ketone

  CAS ՈՉ : 5471-51-2
  Մոլեկուլային բանաձևը ՝ C10H12O2
  Մոլեկուլային քաշը ՝ 164,2
  Կառուցվածքային բանաձև.

  detail'

 • N-acetyl-L-tyrosine

  N-acetyl-L-tyrosine

  Էական տեղեկատվություն.
  Անուն ՝ N-acetyl-l-tyrosine

  CAS No. ՝ 537-55-3
  Մոլեկուլային բանաձեւը ՝ c11h13no4
  Մոլեկուլային քաշը ՝ 223.22
  Կառուցվածքային բանաձև.

  detail

 • Hordenine hydrochloride

  Հորդենինի հիդրոքլորիդ

  Էական տեղեկատվություն.
  Անուն ՝ հորդենինի հիդրոքլորիդ

  CAS No. ՝ 6027-23-2
  Մոլեկուլային բանաձևը ՝ C10H16ClNO
  Մոլեկուլային քաշը ՝ 201,69
  Կառուցվածքային բանաձև.

  detail

 • D-Glucuronolactone

  D-Glucuronolactone

  Էական տեղեկատվություն.
  Անգլերենի անվանումը ՝ Glucuronolactone; D- գլյուկուրոնոլակտոն

  CAS No. ՝ 32449-92-6
  Մոլեկուլային բանաձեւը ՝ c6h8o6
  Մոլեկուլային քաշը ՝ 176.1
  Մոլեկուլային կառուցվածքի դիագրամ:

  detail

 • Sodium Beta Hydroxybutyrate(BHB Na)

  Նատրիումի բետա հիդրոքսիբուտիրատ (BHB Na)

  Էական տեղեկատվություն.
  Անուն ՝ նատրիումի բետա հիդրոքսիբուտիրատ (BHB Na)

  CAS No. ՝ 150-83-4
  Մոլեկուլային բանաձևը ՝ Գ4H7NaO3
  Մոլեկուլային քաշը ՝ 126.08600

  Կառուցվածքային բանաձև.

  Sodium Beta Hydroxybutyrate(BHB Na) (1)

 • 3-Hydroxybutanoic acid calcium salt

  3-հիդրօքսիբուտանաթթու կալցիումի աղ

  Էական տեղեկատվություն.
  Անվանեք : 3-հիդրոքսիբութանաթթու կալցիումի աղ (BHB) 

  CAS ՈՉ : 586976-56-9
  Մոլեկուլային բանաձեւը ՝ C8H14CaO6
  Մոլեկուլային քաշը ՝ 246.27116
  Կառուցվածքային բանաձև.

  detail

 • 3-Hydroxybutanoic acid magnesium salt

  3-հիդրօքսիբուտանաթթու մագնեզիումի աղ

  Էական տեղեկատվություն.
  Անվանեք : 3-հիդրօքսիբուտանաթթու մագնեզիումի աղ (BHB) 

  CAS ՈՉ : 586976-57-0
  Մոլեկուլային բանաձևը ՝ Գ8H14MgO6
  Մոլեկուլային քաշը ՝ 128.41000

  Կառուցվածքային բանաձև.

  3-Hydroxybutanoic acid magnesium salt (3)

 • Betaine Anhydrous

  Բետաինի անջուր

  Էական տեղեկատվություն.
  Անուն : Բետաին անջուր
  CAS NO : 107-43-7
  Մոլեկուլային բանաձեւը ՝ C5H11NO2

  Մոլեկուլային քաշը ՝ 117.15
  Կառուցվածքային բանաձև.

  detail